Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 1. Kto przetwarza dane osobowe?
  Administratorem danych jest KRUGERAND Mariusz Smolarek z siedzibą w Warszawie 02-564 Warszawa ul. Narbutta 4
 1. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
  Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, e, f RODO.
  Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zadań, takich jak: zawarcie umowy do wykonania biżuterii, realizacji zamówienia, świadczenie usług, zapewnienie komunikacji, w celach analitycznych i statystycznych, w celu zarejestrowania nowego zamówienia.
 2. Jak długo przechowujemy dane?
  Dane osobowe przechowujemy przez okres nieokreślony
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: krugerand@jubilermokotow.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 3.  Komu udostępniamy dane?
  Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, np. profilowaniu.
  Dane osobowe nie będą udostępniane poza granice Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Jakie masz prawa?
 5. Masz prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do Twoich danych osobowych;
  • sprostowania;
  • usunięcia;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była ona podstawą
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6.  Jak możesz się z nami skontaktować?
  W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: krugerand@jubilermokotow.pl lub listownie na adres: Firma Jubilerska KRUGERAND Mariusz Smolarek 02-564 Warszawa ul. Narbutta 4.